Safi - Stop Als Fenòmens Islamòfobs

Click here to edit subtitle

Què fa SAFI?

SAFI pretén abordar les mancances d'una resposta global a la islamofòbia amb projectes de recerca, activitats formatives i de solidaritat que proporcionin una base teòrica i un ampli material pràctics per tal de suggerir algunes reflexions, però també per tal de formular una crítica i denuncia i presa de consciència. 
En aquest sentit, hem organitzat diversos actes i hem dut a terme i participat de diversos projectes de d'anàlisi i investigacions.

Actes

Acte central de la campanya contra la islamofòbia

El 19 de febrer de 2015 vam organitzar l'acte central de la campanya contra la islamofòbia que tenia com a horitzó les properes eleccions municipals de 24 de maig. 

Expressions d'islamofòbia a Barcelona

Presentació de l'informe "Les pràctiques religioses de les comunitats musulmanes a Barcelona. Expressions i problemàtiques"


 12 de desembre: Dia Internacional contra la Islamofòbia

Actuar contra la islamofòbia: propostes per combatre la discriminació avui 

Recull fotogràfic

25 anys dels Acords de Cooperació Religiosa:
Llums i ombres de la seva aplicació
 

El 19 de febrer de 2015 vam organitzar l'acte central de la campanya contra la islamofòbia que tenia com a horitzó les properes eleccions municipals de 24 de maig. 
Aquest acte va tenir lloc a l'Aula Magna UB Raval, i disposà del suport de Universitat de Barcelona, el Grup de Recerca sobre Exclusió i Controls Socials (GRECS), l'associació Minhaj ul Quran / Camí de la Pau, el Centre Cultural Islàmic Català, l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), l'Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ), l'associació Altres Andalusos, l'ISOR - Investigacions en Sociologia de la Religió. Vídeos:Publicacions

- Diagnòstic sobre la vigència dels discursos i pràctiques islamòfobes a Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya (RELIG2014 0006).


-  BARGADOS, A, LUNDSTEEN, A., SOLÉ, A. (2016).La pràctica religiosa de les comunitats musulmanes de Barcelona. Expressions i problemàtiques. Disponible fent clic aquí

 

- BARGADOS, A. (2017) Algunes anotacions sobre el Proderai i les perspectives actuarials a l'entorn de la "Radicalització". Disponible fent clic aquí.