Safi - Stop Als Fenòmens Islamòfobs

Click here to edit subtitle

El joc d'inferències que el Proderai planteja ens aboca una visió securitària i gairebé patològica de l'adolescència, representada essencialment com una fase de perill.
A més a més el govern canadenc crearà un comitè per estudiar aquest fenomen creixent i per desenvolupar formes d'abordar el racisme i la discriminació.